Bài 40 Các hạt sơ cấp - Giải...

Bài 40. Các hạt sơ cấp - Giải câu 1 Trang 208 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hiđro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết của prôtôn trong hạt nhân \(_{2}^{4}{He}\) lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của êlectron trong nguyên tử hiđro.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP