Brenda doesn’t get on well with her next-door...

Viết Lại Câu Brenda doesn’t get on well with her next-door neighbor a...

0
Viết Lại Câu

Brenda doesn’t get on well with her next-door neighbor any more.
A.Brenda has gone out with her next-door neighbor.
B.Brenda and her next door neighbor haven’t made any progress.
C.Brenda has fallen out with her next-door neighbor.
D.Brenda no longer lives in this neighborhooD.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
brenda không còn hòa thuận với người hàng xóm của cô ấy nữa
- get on (well) with smb/smt: hòa thuận, hòa hợp với ai/ cái gì
- go out with smb: hẹn hò với ai
- make progress: đạt tiến bộ
- fall out with smb: cãi nhau với ai và không còn làm bạn
- no longer: không còn
a. brenda đang hẹn hò với hàng xóm của cô ấy
b. brenda và người hàng xóm không có tiến triển gì trong mối quan hệ
c. brenda cãi nhau với hàng xóm của mình và không còn là bạn bè
d. brenda không còn ở cùng với hàng xóm của cô ấy

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP