Not much happened yet ? A did they...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Not much happened yet, .......................? A...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Not much happened yet, .......................?
A. did they B. didn’t it C. did it D. didn’t they

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
“yet” mang nghĩa “chưa” nên phần đuôi của câu hỏi này sẽ ở dạng khẳng định
ð b và d sai
“not much” dùng cho danh từ không đếm được nên chủ ngữ giả ta dùng “it”
ð not much happened yet, did it?
ð đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP