Poor management brought the company to of collapse...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Poor management brought the company to..............

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Poor management brought the company to.................... of collapse.
A. the edge B. the foot C. the brink D. the ring

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- edge (n): lưỡi (dao), cạnh (hố sâu), bìa (rừng).
eg: on the edge of the cliff./ on the edge of the town
- foot (n): (chỗ thấp nhất của cái gì) chân (núi), chân cầu thang
eg: the foot of the stairs/page/mountain
- brink (n): bờ, miệng, vực (chỉ điều gì đó sắp xảy ra)
eg: the brink of collapse/war/death/***aster
đáp án c (sự quản lí kém cỏi đã đưa công ty đến bờ vực sụp đổ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP