He had hardly left the office when the...

Viết Lại Câu He had hardly left the office when the telephone rang. =...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

=> no sooner had he left the office than the telephone rang.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP