Lan: “It works! Thanks for your help!” Mai:...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Lan: “It works! Thanks for your help!” Mai: “ ......

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Lan: “It works! Thanks for your help!”
Mai: “ ................................”
A.Hey, that’s what friends are for.
B. Ok. Just be careful!”
C. Really? I don’t know if that’s such a good ideA.
D.You’re right.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
“nó hoạt động được rồi! cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu”
a. có gì đâu. giờ mới là lúc cần đến bạn bè
b. được rồi. cẩn thận đấy!
c. thật sao? tôi không biết liệu có phải ý kiến hay không (đáp lại khi ai đó nói điều gì đúng/ sai)
d. bạn nói đúng (đồng tình với quan điểm của ai)
đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP