When exactly did the war between the two...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When exactly did the war ...................betwe...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

When exactly did the war ...................between the two countries?
A. go off B. set in C. break out D. call off

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- go off (v): rời khỏi đâu, châm ngòi nổ
- set in (v): bắt đầu và có thể tiếp túc
- break out (v): bùng nổ (dịch bệnh, chiến tranh...)
- call off (v): hoãn cái gì
chính xác khi nào chiến tránh bùng nổ giữa hai nước?
đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP