The workers have gone on strike all production...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The workers have gone on strike. ...................

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The workers have gone on strike. ..................., all production has ceaseD.
A. So that B. Therefore C. Because D. Now that

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
be on strike: đình công
- so that: để mà (liên từ này nối hai mệnh đề trong câu)
- therefore: chính vì vậy (thường đứng giữa 2 mệnh đề, giữa 2 dấu “.” và dấu “,”)
- because: bởi vì ( khi đứng giữa 2 mệnh đề, nó đứng sau dấu “,”)
đáp án b (các công nhân vừa đình công. chính vì vây, tất cả việc sản xuất đã tạm ngừng)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP