I’ll never the King of pop music for...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I’ll never .....................the King of pop m...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I’ll never .....................the King of pop music for the first time.
A. forget meet B. forget met
C. forget to meet D. forget meeting

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- forget to do smt: quên phải làm gì (ở hiện tại)
eg: i forgot to lock the dooe before going to school
- forget doing smt: nhớ đã làm gì (trong quá khứ)
eg: i will never forget meeting the king of pop music for the first time. (tôi sẽ không bao giờ quên
việc gặp ông hoàng nhạc pop lần đầu tiên)
đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP