He was sent to an island only by...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He was sent to an island ................only by ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He was sent to an island ................only by birds.
A. lived B. resided C. occupying D. inhabited

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- live + adv/ prep : sống ở đâu (luôn đi kèm giới từ)
eg: she lives in a small house in hang bong street
- reside + adv/ prep: ở tại, sinh sống tại (luôn đi kèm giới từ)
eg: she resides in a small house in hang bong street
- occupy smt: cư ngụ ở đâu
eg: she occupies a small house in hang bong street
- inhabit smt: sống, cư trú ở đâu
eg: she inhabits in a small house in hang bong street
ð a và b sai vì đi kèm giới từ
“by” (bởi) xuất hiện trong câu bị động nên c sai
ð đáp án d (anh ấy được gửi tới một hòn đảo mà được cư trú chỉ bởi những loài chim)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP