You must remember not to from the point...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You must remember not to ...................from ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You must remember not to ...................from the point when you write an essay.
A. go astray B. wander C. diverge D. go off

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- go astray (v): bị thất lạc, bị đánh cắp
- wander + (away/ back/ to/ from ...) (v): nghĩ lan man, nghĩ vẩn vơ (suy nghĩ)
eg: don't wander from the subject—keep to the point.
- diverge from smt(v): tách ra, đi lạc sang hướng khác
eg: many species have diverged from a single ancestor.
- go off (v): dời khỏi đâu để làm gì
đáp án b (bạn phải nhớ không được đi lạc khỏi ý chính khi bạn viết luận)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP