J K Rowling’s Harry Potter books really set...

Ngữ Pháp và Từ Vựng J.K Rowling’s Harry Potter books really set young...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

J.K Rowling’s Harry Potter books really set young children.................... .
A. aside B. on fire C. under fire D. to excitement

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- set aside: tiết kiệm tiền
- set smb on fire: rất thành công và nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người
eg: he's never going to set the world on fire with his paintings.
- in excitement (n): trong sự phấn khích
đáp án b ( những cuốn truyện harry potter của j.k rowking thực sự rất thành công khiến cho trẻ em
ngưỡng mộ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP