with the size of the whole earth...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ..............................with the size of th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

..............................with the size of the whole earth, the highest mountains do not seem high at all.
A. Compare them B. If you compare
C. When compared D. A comparison

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
compare a with/ to b: so sánh ai với ai/ cái gì với cái gì
eg: my own problems seem insignificant compared with other people's.
“the highest mountains” là chủ ngữ của câu, được so sánh với “the size of the whole earth” – câu bị
động
ð đáp án c (khi được so sánh với kích cỡ của cả trái đất, những dãy núi cao nhất không còn cao một
chút nào nữa)
a. sai vì đông từ “compare” đứng đầu câu phải chuyển thành “comparing”
b sai vì “you” được so sánh với “the size of the whole earth”
d không có cấu trúc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP