They’ve just taken on 200 people the number...

Ngữ Pháp và Từ Vựng They’ve just taken on 200 people,,..................

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

They’ve just taken on 200 people,,............................... the number that was taken on last year.
A. twice bigger as B. twice as many as
C. as twice as D. bigger two times than

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
cấu trúc so sánh số lần:
s1 + v1 + số lần + as + adj/ adv + as + s2+ v2
eg: she types twice as fast as i do
đáp án b (họ vừa mới tuyển dụng 200 người, gấp đôi số lượng tuyển năm ngoái)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP