it with my own eyes I would...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ......................it with my own eyes, I woul...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

......................it with my own eyes, I would have never believed it.
A. Unless I had not seen B. Provided I had seen
C. If I had seem D. Had I not seen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
unless = if...not (mệnh đề unless luôn có dạng khẳng định)
eg: unless you take this umbrella, you will get wet
cấu trúc câu điều kiện loại 3
if + s + had (not) pii, s would have pii
ó had + s + (not) pii,... (had được đảo lên đầu câu)
eg: it i hadn’t seen it with my own eyes, i would have never believed it.
ó had i not seen it with my own eyes, i would have never believed it.
ð đáp án d (nếu không chứng kiến tận mắt, tôi sẽ không bao giờ tin điều đó)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP