Peter: “I’m having some friends over for lunch...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Peter: “I’m having some friends over for lunch th...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Peter: “I’m having some friends over for lunch this Saturday. Would you like to join us?”
Mary: “................ ”
A. Can I take a rain check? B. Come on. It’s your turn.
C. Thanks, but I mustn’t. D. As a matter of fact, I do.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- tôi sẽ mời bạn bè đến nhà ăn trưa vào thứ bảy này. bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
a. "để coi nếu được thì tôi sẽ đi." câu này được dùng trong tình huống bạn muốn từ chối lời mời của ai
đó nhưng lại nói rằng để tôi tính lại xem sao.
b. nào. đến lượt bạn
c. cảm ơn. nhưng tôi không thể
d.thực tế là, tôi có
đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP