The movie was really but was still pleasurable...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The movie was really ....................but was ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The movie was really ....................but was still pleasurable.
A. amusing B. terrified C. scary D. interesting

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- pleasurable (adj): mang lại niềm vui thích, thích thú
- amusing (adj): gây buồn cười
- terrified (adj): khinh khủng
- scary (adj): đáng sợ
- interesting (adj): thú vị
“but” là liên từ dùng để chỉ sự đối lập, trái ngược
đáp án c (bộ phim rất đáng sợ nhưng vẫn mang đến sự thích thú)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP