A small fish needs camouflage to hide itself...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A small fish needs camouflage to hide itself .......

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

A small fish needs camouflage to hide itself ......................its enemies cannot find it.
A. therefore B. so that C. due to D. because

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
camouflage /ˈkæməflɑːʒ / (n): sự ngụy trang
- therefore + clause: chính vì thế (nối hai mệnh đề, đứng trước dấu “,” và sau dấu “.” hoặc “;”)
- so that + clause: để mà
- due to + n: nhờ vào
- because + clause: bởi vì
đáp án b (một con cá nhỏ cần sự ngụy trang để tự giấu mình để cho kẻ thù của nó không tìm thấy)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP