The weather is going to change soon I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The weather is going to change soon; I feel it in...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The weather is going to change soon; I feel it in my .......................
A. body B. legs C. skin D. bones

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
“feel in one‟s bones” được dùng khi nói ai đó có linh cảm, linh tính về một điều gì sẽ xảy ra trong
tương lai.
eg: i'm sure you'll succeed - i can feel it in my bones. (cô tin chắc rằng em sẽ thành công, cô có thể
linh cảm thấy điều đó).
đáp án b (thời tiết sẽ thay đổi sớm; tôi linh cảm được điều đó)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP