This time next month we won’t be at...

Ngữ Pháp và Từ Vựng This time next month we won’t be at work; we........

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

This time next month we won’t be at work; we..................... the peaceful atmosphere of the
countryside.
A. will be enjoying B. will have enjoyed
C. will enjoy D. are enjoying

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
“this time next month”: thời điểm này năm tới – chỉ một khoảng thời gian xác định trong tương lai
nên ta dùng thì tương lai tiếp diễn
will be doing smt
will be enjoing
đáp án a (thời điểm này năm tới chúng tôi sẽ không làm việc, chúng tôi sẽ đang thưởng thức bầu
không khí yên bình ở vùng quê

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP