If she had no intention of going to...

Viết Lại Câu If she had no intention of going to the wedding, she sho...

0
Viết Lại Câu

If she had no intention of going to the wedding, she should not have accepted the invitation.
A. She must not have accepted the invitation, because she is definitely not going to the wedding.
B. If she’s already accepted the invitation, she’ll probably go to the wedding.
C.It was wrong of her to say she’d go to the wedding when she knew that she would not.
D.If she won’t be able to make it to the wedding, then she doesn’t need to get an invitation.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- have (no) intention of doing smt: có kế hoạch làm gì
eg: i have no intention of going to the wedding.
- should have pii: đáng nhẽ phải làm gì (thực tế không làm)
- it tobe wrong of smb to do smt: ai đó sai khi làm gì
eg: it was wrong of you to behave like that.

nếu cô ấy không có ý định tới đám cưới thì cô ấy đáng lẽ không nên chấp nhận lời mời (đã chấp nhận-
câu mang ý trách móc)

a. cô ấy chắc chắn không chấp nhận lời mời, vì cô ấy hoàn toàn không đến đám cưới (sai nghĩa)
b. nếu cô ấy vừa mới chấp nhận lời mời, cô ấy sẽ đến đám cưới (sai nghĩa)
c. cô ấy đã sai khi nói rằng cô ấy sẽ đến đám cưới khi cô ấy biết rằng cô ấy sẽ không đi
d. nếu cô ấy không thể đi đến đám cưới, nên cô ấy không cần nhận lời mời (sai nghĩa)
đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP