Các bạn trong nhóm giúp mình vs' Đề...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Các bạn trong nhóm g...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Các bạn trong nhóm giúp mình vs'

Đề bài : Trộn lẫn 200ml dd NaOH 1,5 M với 300 ml dd HNO3 1,2 M. Hỏi dd thu đc gồm những chất nào? Khối lượng mỗi chất bao nhiêu gam?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

$x^2+2x+1-\frac{10}{x}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP