Các nhận xét đúng là: 1 5 6...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Các nhận xét đúng là: (1),(5),(6),(8) (2)...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Các nhận xét đúng là: (1),(5),(6),(8)
(2) sai vì trong điều kiện tự nhiên nguyên thủy không có khí oxi.
(3) sai vì ARN có trước ADN.
(4) sai vì các sinh vật đầu tiên được hình thành trong đại dương.
(7) sai vì tiến hóa sinh học vẫn đang tiếp diễn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP