Cho các thông tin sau: - Giới hạn...

Quần Thể Cho các thông tin sau: - Giới hạn về nhiệt độ của loài chân ...

0
Quần Thể

Cho các thông tin sau:
- Giới hạn về nhiệt độ của loài chân bụng Hiđrôbia aponensis là từ 1°C đến 60°C, của đỉa phiến là 0,5°C đến 24°C.
- Loài chuột cát Đài nguyên sống được khi nhiệt độ từ -5°C đến 30°C.
- Cá rô phi ở Việt Nam sống được khi nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C.
Trong các loài trên, loài nào có khả năng phân bố hẹp nhất?
A. Cá chép. B. Hiđrôbia aponensis.
C. Đỉa phiến. D. Chuột cát.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Loài chân bụng Hiđrôbia aponensis: 59°C.
Loài chuột cát Đài nguyên: 35°CC.
Đỉa phiến: 23,5°C.
Cá rô phi: 36,4°C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP