Các số oxi hoá có thể có của...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Các số oxi hoá có thể có của lưu huỳnh là :...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Các số oxi hoá có thể có của lưu huỳnh là :

A -2, 0, +2, +6 B 0, +2, +4, +6 C -2, 0, +4, +6 D -2, 0, +3, +6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP