Chất nào sau đây là nguyên nhân chính...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Chất nào sau đây là nguyên nhân chí...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Chất nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra sự ph| huỷ tầng ozon?

A. NO2. B. CFC. C. SO2. D. CO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP