Cho 0 1 mol A α-amino axit dạng...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạn...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo 11,1 gam muối khan. A là :

A. alanin B. glixin C. phenylalanin D. valiin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

chọn A

H2NRCOOH + NaOH → H2NRCOONa + H2O

0,1 0,1

⇒ (16 + R + 67) × 0,1 = 11,1 ⇒ R = 28 (C2H4)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP