Trong dãy nào dưới đây các chất đã...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Trong dãy nào dưới đây, các chất đ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Trong dãy nào dưới đây, các chất đã không được xếp theo trật tự tăng dần độ mạnh tính axit từ trái sang phải ?

A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4 B. HI, HBr, HCl, HF C. H3PO4, H2SO4, HClO4 D. NH3, H2O, HF

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP