Phản ứng nào sau đây không xảy ra...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phản ứng nào sau đây không xảy ra ? A...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phản ứng nào sau đây không xảy ra ? A. CaSO4 + Na2CO3 B. Ca(OH)2 + MgCl2 C. CaCO3 + Na2SO4 D. CaSO4 + BaCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C.Phản ứng xảy ra khi sản phẩm có độ tan nhỏ hơn chất tham gia phản ứng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP