Phương trình hoá học nào sau đây đã...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Phương trình hoá học nào ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Phương trình hoá học nào sau đây đã được viết không đúng ?

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4 B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 C. 2Fe + 3I2 → 2FeI3 D. Fe + S → FeS

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

2FeI + I2 (to)→ 2FeI2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP