Thêm NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Thêm NaOH vào dung d...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Thêm NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl3. Số mol NaOH tối thiểu đã dùng để kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt bằng : A. 0,01 mol và 0,02 mol. B. 0,02 mol và 0,03 mol.C. 0,03 mol và 0,04 mol.D. 0,04 mol và 0,05 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.

H+ + OH – → H2O (1)

0,01 → 0,01

Al 3+ + 3OH – → Al(OH)3↓ (2)

0,01 0,03 0,01

Al(OH)3 + OH – → Al(OH)4 – (3)

0,01 0,01

Kết tủa lớn nhất khi chỉ xảy ra phản ứng (1) và (2) (vừa hết) ⇒ nNaOH = 0,04 mol Kết tủa nhỏ nhất khi xảy ra cả (1), (2) và (3): ⇒ nNaOH = 0,05 mol

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP