Cho 0 02 mol bột sắt vào dung...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho 0,02 mol bột sắt vào...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho 0,02 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được bằng : A. 1,12 gam. B. 4,32 gam. C. 6,48 gam. D. 7,56 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C

Fe + 2Ag + → Fe 2+ + 2Ag

0,02 0,04 0,02 0,04 còn 0,01 mol Ag +

Fe 2+ + Ag + → Fe 3+ + Ag

0,01 0,01 0,01 còn 0,01 mol Fe 2+

⇒ mrắn = 0,06 × 108 = 6,48 (gam)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP