Thể tích của m gam O2 gấp 2...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thể tích của m gam O2 gấp 2,25 lần...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thể tích của m gam O2 gấp 2,25 lần thể tích hơi của m gam hiđrocacbon A ở cùng điều kiện. điclo hoá A thu được 2 sản phẩm là đồng phân. Tên của A là :A. neopentan B. isobutan C. propan D. isopentan

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

m/32=2,25.m/MA⇒ MA = 72 (C5H12)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP