Tính khối lượng kết tủa S thu được...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Tính khối lượng kết tủa S thu được ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Tính khối lượng kết tủa S thu được khi thổi 3,36 L (đktc) khí H2S qua dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. A. 3,2 gam B. 4,8 gam C. 6,4 gam D. 9,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A H2S + 2FeCl3 → S↓ + 2FeCl2 + 2HCl

0,1 0,2 0,1

⇒ mS = 0,1 × 32 = 3,2 gam

Gửi 4 năm trước

1
Số mol khí đâu ạ? – Huỳnh Nhật Anh2 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP