phản ứng nào dưới đây không tạo thành...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein phản ứng nào dưới đây không tạo...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

phản ứng nào dưới đây không tạo thành etylbenzen ?

A. toluen + CH3CH3 (AlCl3)→

B. benzen + CH3–CH2Cl (AlCl3)→

C. stiren + H2 → (H , Ni)

D. benzen + CH2=CH2 (AlCl3)→

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP