Cho 14 5 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14,5 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14,5 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 475 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 2,8 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO, N2O, N2, N2, (trong đó nN2 = nNO2) có tỉ khối so với H2 bằng 16,4. Các khí đo ở đktc, giá trị của m là A. 41,9. B. 48,2. C. 42,8. D. 49,1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nN2 = nNO2 —> Gộp thành N3O2 Do N3O2 = NO + N2O nên coi như X chỉ có NO và N2O nX = 0,125 và MX = 32,8 —> nNO = 0,1 và nN2O = 0,025 nHNO3 = 0,7125 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ —> nNH4+ = 0,00625 m muối = m kim loại + 62(3nNO + 8nN2O + 8nNH4+) + 80nNH4+ = 49,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP