Cho 17 5g hỗn hợp Mg Cu Zn...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol Cho 17,5g hỗn hợp Mg,Cu,Z...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cho 17,5g hỗn hợp Mg,Cu,Zn vào 400ml HCl M vừa đủ thu được dd A cho dần NaOH vào A để thu được khối lượng tối đa lọc kết tủa đun thu m ko đổi cho m gam chất rắn. Xác định khối lượng mỗi chất thông hỗn hợp ban đầu và tính m.
Cho e hỏi nếu 3 chất đều tác dụng đc vs dd thì lm s luôn.
thanks.
Ai làm ơn giải giúp e đi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo đề chắc là : cho 3KL + HCl ->dd + NaOH =>hidroxit = m ban đầu ; tính khối lượng thu đk khi nung hidroxit :vgiải ntn
x:Zn ; y:Mg ; z : Cu
65x+24y+64z=17,5
2(x+y)=0,4
99x+58y=17,5
giải hệ 3pt => x,y,z
m=(x+y).16+65x+24y

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP