Quy tắc bát tử không đúng với trường...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Quy tắc...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Quy tắc bát tử không đúng với trường hợp phân tử chất nào sau đây ?
A. H20
B. PCl5
C.CO2
D.NH4NO3
p/s: ai giúp em với ạ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B. Do quanh Photpho có 5 nối. 1 nối có 2 electron.

Nguyên nhân là do Photpho gần có orbital d -> mở rộng các lk xung quanh lên 10.

ghĩa là ở xung quanh 1 nguyên tử chỉ có tối đa 8 electron lớp ngoài cùng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP