Cho 2 số phức $ z_1 = frac...

Cho 2 số phức ${z_1} = \frac{1}{2} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}i,{\text{ }}...

0
Cho 2 số phức ${z_1} = \frac{1}{2} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}i,{\text{ }}{z_2} = - \frac{1}{2} + \frac{{\sqrt 3 }}{2}i.$ Gọi $z$ là số phức thỏa mãn $\left| {3z - \sqrt 3 i} \right| = \sqrt 3 .$ Đặt $M,{\text{ }}m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \left| z \right| + \left| {z - {z_1}} \right| + \left| {z - {z_2}} \right|.$ Tính mô đun của số phức $w = M + mi.$
$\frac{{2\sqrt {21} }}{3}$$\sqrt {13} $$\frac{{4\sqrt 3 }}{3}$$4$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{{2\sqrt {21} }}{3}$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP