Cho 32 67 gam tinh thể M NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 32,67 gam tinh t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 32,67 gam tinh thể M(NO3)2.nH2O vào 480 ml dung dịch NaCl 0,5M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, có màng ngăn với cường độ dòng điện không đổi ở thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời ở anot thu được 0,135 mol khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây; tổng thể tích khí thoát ra ở 2 điện cực là 8,4 lít (đktc). Giá trị của m và n lần lượt là A. 8,64 và 5. B. 8,64 và 3. C. 8,4 và 3. D. 8,4 và 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaCl = 0,24 Trong t giây, tại anot: nCl2 = 0,12 và nO2 = 0,015 —> ne trong t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,3 Trong 2t giây, ne = 0,6: Tại anot: nCl2 = 0,12, bảo toàn electron —> nO2 = 0,09 nH2 = n khí tổng – nCl2 – nO2 = 0,165 Bảo toàn electron —> 2nM + 2nH2 = 0,6 —> nM = 0,135 —> 0,135(M + 124 + 18n) = 32,67 —> M + 18n = 118 —> n = 3 và M = 64: Cu Trông t giây do 2nM < 0,3 nên M2+ đã điện phân hết trong khoảng thời gian này. m = 0,135.64 = 8,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP