Hòa tan 2 96 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 2,96 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 2,96 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được dung dịch A chứa 3 chất tan có tỉ lệ số mol là 1 : 2 : 3. Cho AgNO3 dư vào dung dịch A thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 15,97. B. 17,59. C. 20,29. D. 14,35.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn electron 2nCu = 2nFe3O4 = 2a —> nCuCl2 = a, nFeCl2 = 3a —> nHCl = 2a mhh = 64a + 232a = 2,96 —> a = 0,01 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 10a = 0,1 nNO = nH+/4 = 0,005 Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = 0,015 —> m↓ = 15,97

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP