Cho sơ đồ phản ứng: 1 X C5H8O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng: ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng: (1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 (2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 Biết X1 và Y1 có cùng số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, còn Y1 thì không. X2 và Y2 có tính chất hóa học giống nhau là A. tác dụng được với Na. B. bị khử bởi H2 (t°, Ni). C. bị oxi hóa bởi O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic. D. tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 (t°).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X1 và Y1 cùng C nên ít nhất 3C, X1 có phản ứng với Br2 nên: X1 là CH2=CH-COONa Y1 là CH3-CH2-COONa —> X2 là C2H5OH và Y2 là CH3CHO —> X2 và Y2 giống nhau ở tính chất bị oxi hóa thành axit cacboxylic: C2H5OH + O2 —> CH3COOH CH3CHO + O2 —> CH3COOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP