Đốt cháy hoàn toàn 19 3 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat và trimetylamin bằng lượng oxi vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 17,1 gam. Khí đi ra khỏi bình H2SO4 đặc có thể tích 19,04 lít (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của trimetylamin trong X là A. 30,57%. B. 69,43%. C. 38,95%. D. 61,05%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi X thành CH2 (a), O2 (b) và NH3 (c) mX = 14a + 32b + 17c = 19,3 nH2O = a + 1,5c = 0,95 nCO2 + nN2 = a + 0,5c = 0,85 —> a = 0,8; b = 0,2; c = 0,1 —> %(CH3)3N = 0,1.59/19,3 = 30,57%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP