Cho các phát biểu sau: a Có thể...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl. (b) Thêm dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch K2Cr2O7 thấy xuất hiện kết tủa màu vàng tươi. (c) Nhúng thanh Fe vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. (d) Tính oxi hóa của các ion kim loại Fe3+ > Ag+ > Cu2+ > Fe2+. (e) Cr là kim loại cứng nhất, W là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, điện phân nóng chảy NaCl. (b) Đúng: 2Ba(OH)2 + K2Cr2O7 —> 2BaCrO4 + 2KOH + H2O (c) Đúng, Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu Cu sinh ra bám vào Fe, cùng tiếp xúc dung dịch điện li. (d) Sai, Ag+ > Fe3+ (e) Đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP