Hỗn hợp X gồm etylamin và trimetylamin Hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm etylam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm etylamin và trimetylamin. Hỗn hợp Y gồm ala và glu. Đốt cháy hoàn toàn a mol Z chứa X và Y cần 22,512 lít O2 (đktc) thu được 16,74 gam H2O. Gía trị a gần nhất với: A. 0,25 B. 0,22 C. 0,28 D. 0,30

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
C2H53NH2 = NH3 + 2CH2 (CH3)3N = NH3 + 3CH2 C3H7NO2 = NH3 + 2CH2 + CO2 C5H9NO4 = NH3 + 3CH2 + 2CO2 Quy đổi Z thành NH3 (a), CH2 (b), CO2 (c) nO2 = 0,75a + 1,5b = 1,005 (⇐ Theo phản ứng cháy) nH2O = 1,5a + b = 0,93 —> a = 0,26 và b = 0,54

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP