Hòa tan 49 6 gam hỗn hợp 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 49,6 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 49,6 gam hỗn hợp 1 muối cacbonat và muối sunfat của cùng 1 kim loại hóa trị 1 thu được dung dịch X. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau Phần 1: Cho phản ứng lượng dư dung dịch axit sunfuric thu được 2,24 lít khí (đktc) Phần 2: Cho phản ứng lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa trắng Tìm công thức hóa học của 2 muối Tính khối lượng mỗi muối trên có trong hỗn hợp ban đầu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mỗi phần của X chứa 24,8 gam muối, gồm M2CO3 (a mol) và M2SO4 (b mol) —> a(2M + 60) + b(2M + 96) = 24,8 (1) Phần 1: M2CO3 + H2SO4 —> M2SO4 + CO2 + H2O a………………………………………..a —> nCO2 = a = 0,1 (2) Phần 2: M2CO3 + BaCl2 —> 2MCl + BaCO3 a………………………………………a M2SO4 + BaCl2 —> 2MCl + BaSO4 b……………………………………..b m↓ = 197a + 233b = 43 (3) (2)(3) —> a = 0,1 và b = 0,1 Thế vào (1) —> M = 23: Na —> Na2CO3 và Na2SO4 Ban đầu: Na2CO3 (2a = 0,2 mol) và Na2SO4 (2b = 0,2 mol) —> mNa2CO3 = 21,2 gam mNa2SO4 = 28,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP