Cho Ca Z =20 số đơn vị hạt...

Chương 1: Nguyên Tử Cho Ca (Z =20) số đơn vị hạt nhân của Ca là A. 2...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cho Ca (Z =20) số đơn vị hạt nhân của Ca là

A. 20 B. 2 C. +20 D. 20+

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP