Cho các phản ứng : A+ H2 →...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các phản ứng : A+ H2 → B A + H2...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các phản ứng : A+ H2 → B

A + H2O + SO2 → B + ...

A + H2O → B + C

C as→ B + ...

Chất A phù hợp với các phản ứng trên là : A. Si B. P C. S D. Cl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

H2 + Cl2 →(to)2HCl

SO2 + H2O + Cl2 → H2SO4 + 2HCl

Cl2 + H2O → HCl + HClO

HClO ->as HCl + 1/2O2

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP