Cho hai số thực a và b với...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Cho hai số thự...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Cho hai số thực a và b , với 0 < a < b < 1. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. logba < 1 < logab C. logab < 1 < logba

B. logba < logab < 1 D. 1 < logab < logba

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt c = b - a ta có c > 0. do các hàm số y = logax và logbx nghịch biến trên (0; +∞) nên ta có logab = loga(a + c) < logaa = 1 và logba = logb(b - c) > logbb = 1.

vậy logab < a < logba

chọn đáp án c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP