Cho hàm số f có đạo hàm là...

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số Cho hà...

0
Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Cho hàm số f có đạo hàm là f'(x) = x(x+1)2(x-2)4 với mọi x ∈ R. Số điểm cực trị của hàm số f là:

A. 0 B. 1 C. 2 D.3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có

bảng biến thiên

dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại x = 0. vậy hàm số có một cực trị

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP